Innovidea Oy

Tulkkaukset jopa auktorisoitujen kääntäjien avulla

Päivittäisissä viranomaistulkkaustehtävissä sekä oikeuden ja lääketieteen tai muiden alojen tulkkaustilanteissa asiointi toimii parhaiten konsekutiivisella tulkkauksella. Kyseessä on jaksoittainen tulkkaus, jossa informaatio siirtyy lyhyinä sekvensseinä.

Myös simultaanista tulkkausta ja kuiskausta käytetään, mutta varsinainen tulkkaus tapahtuu konsekutiivisen tulkkauksen avulla, ja se nimenomaan vaatii auktorisoidun kääntäjän tarkan käännöksen sanasta sanaan. Yllä mainitut viranomaistulkkaustehtävät eivät ole yksinkertaisia asioita, ja niihin liittyy monenlaisia huomioon otettavia tekijöitä. Lain mukaan auktorisoidun kääntäjän tekemä käännös on katsottava laillisesti päteväksi, jollei sitä näytetä virheelliseksi.

Asianomaisille ja heidän perheilleen (ja myös tulkille) tulee korostaa kaikissa käänteissä, että käsitelty tieto on luottamuksellista ja että heillä on vaitiolovelvollisuus. Tämän merkitystä ei voi olla korostamatta. Tulkkia sitoo vaitiolovelvollisuus, ja tämä tulisi aina muistaa ottaa puheeksi ensimmäisellä vastaanottokäynnillä ja uuden tulkin kanssa. Huonot kokemukset johtuvat monesti ammattitaidottomien tulkkien käytöstä tai siitä, ettei näitä asioita ole riittävästi korostettu. Vaitiolovelvollisuus koskee kaikkia työryhmän jäseniä aina hallintoa myöten.

Auktorisoiduista kääntäjistä säädetään auktorisoiduista kääntäjistä annetussa laissa (7.12.2007/1231). Toimeksiantajan kannalta merkittävää on myös auktorisoitua kääntäjää sitova salassapitovelvollisuus. Lain 19 §:n mukaan auktorisoitu kääntäjä ei saa sivulliselle luvattomasti ilmaista eikä yksityiseksi hyödykseen käyttää, mitä hän virallisen kääntäjän tehtävässään saa tietoonsa. Salassapitovelvollisuuden rikkominen on rangaistava teko. Näin ollen salassa pidettäviä seikkoja käsitteleviä tulkkeja ei mielestämme pitäisi jättää käännöstoimistojen ja tulkkikeskusten testattaviksi tai hyväksyttäviksi.

Suurin osa tulkkikeskuksista ei tarjoa auktorisoituja kääntäjiä oikeuden ja lääketieteen alojen tulkkaustilanteisiin ja muihin viranomaistulkkaustehtäviin, vaan ”kokeneita, tulkkikouluttajien testaamia ja hyväksymiä ammattitulkkeja”, mikä ei vaikuta objektiiviselta eikä kovin ammattimaiselta.

Meiltä voitte aina turvallisesti tilata Suomen valtion (opetusministeriössä opetushallituksen yhteydessä toimivan auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnan) hyväksymiä auktorisoituja kääntäjiä virallisia asiakirjakäännöksiä sekä viranomaistulkkauspalveluja varten – ja vielä samoin hinnoin ja ehdoin kuin muutenkin.