Innovidea Oy

Viralliset käännökset

Auktorisoidulla kääntämisellä tarkoitetaan, että alkuperäisestä tehty käännös on virallisesti ja laillisesti pätevä ja auktorisoitu kääntäjä vahvistaa sen pätevyyden varustamalla käännöksen auktorisoidun kääntäjän leimalla.

 

Auktorisoidulla kääntämisellä tarkoitetaan, että alkuperäisestä tehty käännös on virallisesti ja laillisesti pätevä ja auktorisoitu kääntäjä vahvistaa sen pätevyyden varustamalla käännöksen auktorisoidun kääntäjän leimalla. Suomessa auktorisoitu kääntäjä vahvistaa joko oman käännöksensä tai toisen tekemän käännöksen. Viranomaiset (esim. poliisi, yliopistot, suurlähetystöt, oikeuslaitokset) vaativat usein virallisia käännöksiä asiakirjoista. Virallisissa käännöksissä on oltava kääntäjän leima tai kääntäjän allekirjoitus tai molemmat.
 
Auktorisoidulla kääntäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka allekirjoittaa kohdekielelle kääntämänsä asiakirjan. Auktorisoitu kääntäjä on vastuussa tekemästään käännöksestä. 
 
Kotimaiset kielet suomi, ruotsi tai saame ovat virallisessa käännöksessä joko alkuperäisen asiakirjan kielenä tai kielenä, johon käännetään. 

Aikaisemmin viralliseksi kääntäjäksi kutsuttu auktorisoitu kääntäjä leimaa ja vahvistaa virallisen käännöksen omalla allekirjoituksellaan, mikä tekee käännöksestä laillisesti pätevän tarkoittaen, että käännetystä asiakirjasta tulee yhtä pätevä kuin alkuperäinen asiakirja.

Suomessa virallisia kääntäjiä ovat henkilöt, joilla on lain 1231/2007 mukainen oikeus toimia auktorisoituina kääntäjinä. Kääntäjät voivat hakea auktorisoidun kääntäjän oikeuksia

1.    suorittamalla hyväksytysti auktorisoidun kääntäjän tutkinnon
2.    korkeakoulututkinnon perusteella
3.    virallisen kääntäjän hakemuksella. 
 Miten määritellään auktorisoidun käännöksen hinta?

Käännökset hinnoitellaan asiakirjan sisällön merkkimäärän, kieliparin, toimitusajan kiireellisyyden ja käännettävän tekstin erityisalan tai vaikeusasteen mukaisesti (1 sivu = 1560 merkkiä SKTL:n [Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton] ohjeistuksen mukaisesti laskettuna). Hinnoittelussa otetaan huomioon myös se, tarvitaanko käännökseen auktorisoidun kääntäjän vahvistus vai ei.
Käännöstoimistomme palvelee teitä virallisissa käännöksissä auktorisoidun kääntäjätiimimme kanssa. Kääntäjät ovat alansa asiantuntijoita ja päteviä sekä luotettavia auktorisoituja kääntäjiä. Autamme Teitä saavuttamaan täsmällisen käännöksen edullisella hintatarjouksella. Kaikki toimittamanne asiakirjat ovat luottamuksellisia.